Agrarisch natuurbeheer

Vonder Agrarisch Natuurbeheer houd zich bezig met het inrichting en het onderhouden van kruidenrijk grasland wat ten goede komt aan de weidevogels.
In het voorjaar is er een rust periode zodat de weidevogels rustig kunnen broeden op deze beheersgronden.

 

Door de vele soorten aan kruiden en bloemen zitten er veel insekten in deze weilanden waar de jonge vogels zoals de grutto, wulp, tureluur, kievit en scholekster van kunnen profiteren. Na deze rust periode worden de kruidenrijke graslanden gemaaid en word het hooi verkocht als paardenhooi.Zie ook de site www.anvtolhuislanden.nl