Asbestverwijdering

Geregeld komen we asbest dakbeschot tegen. Hier vragen we de nodige vergunningen voor aan en laten dit asbest vakkundig verwijderen,. Vervolgens brengen we meestal een geïsoleerd dakbeschot aan met daarop de dakbedekking van pannen of riet.
 

 

Gezondheidsrisico’s asbest
Asbest bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Bij inademing van asbestvezels kunnen deze diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Asbest in gebouwen
Het aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994. Voor de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden moet helder zijn  waar asbest zit in het gebouw. Als asbestvezels makkelijk kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld door beschadiging of verwering, moet het asbest worden gesaneerd. Gemeenten kunnen gebouweigenaren verplichten maatregelen te nemen.

Verbod op asbestdaken in 2024
Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken. Particulieren, en bedrijven en (overheids-)instellingen mogen die dan niet meer bezitten. 2024 is 30 jaar na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. In dat jaar is een dak oud en aan vervanging toe. Bedrijven kunnen gebruik maken  van subsidieregelingen. Particulieren moeten de kosten zelf betalen.

Vermoed u asbest in uw pand, neem contact met ons op.